Elektronické AC relé


03.01.003 Mini-OM-T-4-24 elektronické AC relé Øídící napětí: 24 V DC Spínací proud: 2 A Spínací napětí: 20 V AC - 260 V AC Šíøka: 12 mm Pøipraveno pro montáž na DIN-lištu. Elektronické relé s integrovaným tlumièem a galvanicky odděleným vstupem a výstupem. 24,56 EUR