řízení rychlosti BLDC motorů


EM-106A EM-106A øízení rychlosti BLDC motorů Specifikace: 2 směry otáèení nastavitelný proudový limit brzda montáž na DIN lištu EM-KP72-87.5 Technická data: Rozměry: 73 x 87 mm Nominální napájecí napětí: 12 - 36 VDC Nominal/maximum proud: 5 / 8 A 79,85 EUR

EM-151B EM-151B øízení rychlosti BLDC motorů Specifikace: 2 sm ry otá ení nastaviteln proudov limit funkce rampy brzda montá na DIN li tu EM-KP107-90 Technická data: Rozm ry: 108 x 91 mm Nominální napájecí nap tí: 12 - 32 VDC Nominal/maxi... 129,48 EUR

EM-206 EM-206 øízení rychlosti BLDC motorů Technická data: Rozměry: 73 x 89 mm Nominální napájecí napětí: 12 - 36 VDC Nominal/maximum proud: 10 / 15 A 84,16 EUR

EM-206-48 EM-206-48 øízení rychlosti BLDC motorů Specifikace: 4-kvadrantní 2 směry otáèení nastavitelný proudový limit brzda Technická data: Rozměry: 73 x 89 mm Nominální napájecí napětí: 20 - 56 VDC Nominal/maximum proud: 5 / 7 A 84,16 EUR

EM-240 EM-240 øízení rychlosti BLDC motorů Specifikace: otevøená nebo uzavøená øídící smyèka kontrolována změna směru nastavitelný proudový limit funkce rampy Nastavení DIP-pøepínaèů EMC-testováno Technická data: Rozměry: 60 x 60 x 20 mm Nominální napájecí napětí: 12 - 35 VDC Nominal/maximum proud: max 2 A 61,50 EUR