Ventilátory ORIX


Axiální ventilátory (vzduch proudí ve směru jejich osy otáčení) jsou optimálním řešením pro chlazení strojních komponentů. Ventilátory jsou k dispozici v široké škále velikostí a vzduchových výkonů.
Odstředivé ventilátory mají rozměrově malý vzduchový výstup, který koncentruje vzduch do úzkého proudu a používají se proto pro lokální chlazení. Tyto typy ventilátorů zároveň vytvářejí velký statický tlak, který je vhodný pro chlazení komponentů, přes které vzduch nemůže snadno procházet.
Podlouhlé ventilátory vytváří rovnoměrný proud vzduchu v celé šířce výstupní mřížky.


Internet. odkazy

Oriental Motor website
Oriental Motor Novinky a aktuality
Oriental Motor Download


Axiální ventilátory

V axiálních ventilátorech vrtule vytváří vzduchový tok ve směru osy rotace. Využívají se často při chlazení strojů a zařízení. Jsou k dispozici v různých velikostech a s různými napěťovými charakteristikami. Nová řada FM nabízí kompletní chladicí modul včetně příslušenství.


Odstředivé ventilátory

Lopatky ventilátoru jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, aby bylo možné vzduchový tok koncentrovat do jednoho úzkého směru a využít tak pro koncentrované lokální chlazení.


Křížové ventilátory

vzduchový tok vychází laterálně z ventilátoru a vytváří konstantní proud vzduchu do rozsáhlejší chlazené oblasti. Často se využívají k chlazení výkonových polovodičových prvků.


Parametry

• Axiální ventilátory ve velikostech: 42 – 250 mm
• Radiální ventilátory v Ø 50 – 160 mm
• Napájení: 12/24 VDC, 110/230 VAC
• Životnost až 100.000 provozních hodin
• Nízká hlučnost