Magnetické pružiny


Magnetické pružiny MagSpring
jsou zdrojem konstantní síly v celém rozsahu svého zdvihu. Skládají se ze dvou základních částí – statoru a posuvné části. MagSpring využívá patentované technologie získávání konstantní síly čistě využitím permanentních magnetů (nepotřebuje elektrické napájení). Využívají se například u vertikálně orientovaných posuvů na kompenzaci přitažlivostí (umožní využití menšího motoru). Při výpadku napájení může MagSpring sloužit jako brzda k udržení polohy nebo alespoň zpomalení gravitačního pohybu (závisí na silových poměrech konkrétní soustavy) Lze je samozřejmě využít i v horizontálně orientovaných aplikacích, aby ve zvoleném směru pomohly použitému motoru.


Parametry

• Konstantní síly
• Pasivní komponent (nepotřebuje zdroj energie)
• Síly až 60 N
• Zdvih až 275 mm


Internet. odkazy

LinMot Website
LinMot Downloads
LinMot YouTube Channel